TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Vương
  • 2 Phạm Đắc Thành
  • 3 Đặng Văn Chiến
  • 4 Trương Dương Kha
  • 5 Đỗ Huy

Nạp Trong Ngày

Tú Hoàng
đã nạp 50,000đ
Lốc Cốc Tử
đã nạp 20,000đ
Công Chân Đất
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Nguyễn Danh Thi
đã nạp 10,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 20,000đ
Trần Văn Lương
đã nạp 20,000đ
Mai La Anh Em
đã nạp 10,000đ
Nguyễn Dung
đã nạp 10,000đ
Phan Trung Hiếu
đã nạp 10,000đ
Van Tuan
đã nạp 10,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Tien Tran
đã nạp 10,000đ
Tien Tran
đã nạp 10,000đ
Trọng Hiếu
đã nạp 20,000đ
Linh Mán
đã nạp 50,000đ
Lâm An
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Anh Linh
đã nạp 10,000đ
Ngọc Thuận
đã nạp 20,000đ
Ngọc Thuận
đã nạp 20,000đ
Trần Đăng Thành
đã nạp 50,000đ
Duy Khánh
đã nạp 20,000đ
Hoàng Nam
đã nạp 10,000đ
Nguyễn Tú
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Tú
đã nạp 10,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Khánh Dư
đã nạp 20,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Hà Thái Nam
đã nạp 50,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Nguu Ma Vương
đã nạp 20,000đ
Chàng Ngốc
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Lốc Cốc Tử
đã nạp 20,000đ
Qu Ick
đã nạp 20,000đ
Kết Thúc
đã nạp 20,000đ
Thiện HN
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Long Zin
đã nạp 10,000đ
Ace Kumin
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Thiện HN
đã nạp 20,000đ
Thiện HN
đã nạp 20,000đ
Phan Trung Hiếu
đã nạp 10,000đ
Anh Tuan
đã nạp 20,000đ
Van Tuan
đã nạp 20,000đ
Van Tuan
đã nạp 20,000đ
Huỳnh Linh
đã nạp 20,000đ
Huỳnh Linh
đã nạp 20,000đ
Huỳnh Linh
đã nạp 20,000đ
Huỳnh Linh
đã nạp 20,000đ
Huỳnh Linh
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Lốc Cốc Tử
đã nạp 20,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Dinh Vu Van
đã nạp 20,000đ
Minh
đã nạp 50,000đ
Nguyễn Đắc Sỹ
đã nạp 20,000đ
Hoang Gia Bao
đã nạp 10,000đ
Sư Phụ
đã nạp 50,000đ
Phan Trung Hiếu
đã nạp 10,000đ
Phan Trung Hiếu
đã nạp 10,000đ
Trương thị Thảo My
đã nạp 20,000đ
Trương Hồng
đã nạp 10,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Lốc Cốc Tử
đã nạp 20,000đ
Rất Là Lì
đã nạp 10,000đ
Dinh Vu Van
đã nạp 20,000đ
Thiện HN
đã nạp 20,000đ
Trần Hiếu
đã nạp 50,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Đỗ Huy
đã nạp 200,000đ
Ace Kumin
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Đông Hồ
đã nạp 20,000đ
Lê Trí Kiệt
đã nạp 20,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Van Tuan
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Nhạt Toẹt
đã nạp 100,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Tiến
đã nạp 50,000đ
Phan Trung Hiếu
đã nạp 10,000đ
Van Tuan
đã nạp 20,000đ
Giang Sói
đã nạp 20,000đ
Giang Sói
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 50,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Thế Hoàng
đã nạp 30,000đ
Nguyễn Thế Hoàng
đã nạp 30,000đ
Nguyễn Thế Hoàng
đã nạp 30,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Tiến
đã nạp 20,000đ
Bảo Nguyễn Vũ
đã nạp 50,000đ
Scared Pvp
đã nạp 10,000đ
Khanh Ha
đã nạp 20,000đ
Tiến
đã nạp 50,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Scared Pvp
đã nạp 10,000đ
Scared Pvp
đã nạp 10,000đ
Tiến
đã nạp 50,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Hồ Anh Nguyên
đã nạp 20,000đ
Khanh Ha
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Giang Sói
đã nạp 50,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Nhạt Toẹt
đã nạp 20,000đ
Quang Bê Xóm Đồn
đã nạp 20,000đ
朝倉優
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Tuấn Mù
đã nạp 10,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Dinh Vu Van
đã nạp 10,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Phan Quân
đã nạp 20,000đ
Lan Nguyen
đã nạp 20,000đ
Phạm Nam
đã nạp 20,000đ
이명박
đã nạp 20,000đ
Cu Kem
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 10,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Khanh Ha
đã nạp 20,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 10,000đ
Van Tuan
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 20,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 20,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Đức Hoàng Hạnh
đã nạp 50,000đ
ThànH Đạt
đã nạp 50,000đ
Nguyễn Đắc Sỹ
đã nạp 50,000đ
Ưng Vũ
đã nạp 20,000đ
Phạm Nam
đã nạp 20,000đ
Phạm Nam
đã nạp 50,000đ
Khanh Ha
đã nạp 50,000đ
Đình Thọ
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Khắc Tùng
đã nạp 30,000đ
Trốn Tìm Trong Đêm
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Hùng Văn Lê
đã nạp 10,000đ
Bảo Nguyễn Vũ
đã nạp 50,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 50,000đ
Hồ Anh Nguyên
đã nạp 50,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Đặng Văn Chiến
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Trần Bình
đã nạp 20,000đ
Thanh Hoàng
đã nạp 50,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Ông Tây
đã nạp 10,000đ
Ru RiTen
đã nạp 30,000đ
Thanh Lê
đã nạp 10,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Phạm Đắc Thành
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 50,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Duy Khánh
đã nạp 50,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 10,000đ
Nguyễn Thanh Sang
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 20,000đ
Vương
đã nạp 10,000đ
Minh Gia
đã nạp 10,000đ
Hoạt Văn Võ
đã nạp 10,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Đặng Vinh Hiển
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Thanh Sang
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Thanh Sang
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Thanh Sang
đã nạp 20,000đ
Bạc Phận
đã nạp 30,000đ
Bạc Phận
đã nạp 20,000đ
Van Tuan
đã nạp 20,000đ
Scared Pvp
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Duy Khánh
đã nạp 20,000đ
Khanh Ha
đã nạp 20,000đ
Đại Nghĩa
đã nạp 20,000đ
Nam Nguyễn
đã nạp 10,000đ
Nguyễn Hòa
đã nạp 10,000đ
Đời Cô Độc
đã nạp 10,000đ
Hữu Tiến
đã nạp 20,000đ
Khanh Ha
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Hòa
đã nạp 10,000đ
Lê Hải Giang
đã nạp 10,000đ
Phan Phong
đã nạp 20,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Trần Như Khôi
đã nạp 10,000đ
Lê Thanh Hoàng
đã nạp 100,000đ
Thoa Tieu
đã nạp 20,000đ
Hung Pearl
đã nạp 20,000đ
Hung Pearl
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Hòa
đã nạp 20,000đ
Triều
đã nạp 20,000đ
Khanh Ha
đã nạp 20,000đ
Bùi Văn Hùng
đã nạp 20,000đ
Phương Nhật
đã nạp 10,000đ
Phương Nhật
đã nạp 10,000đ
Hoàng Bá Thăng
đã nạp 20,000đ
Hoàng Bá Thăng
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Dung
đã nạp 10,000đ
TrầN Phước ThuậN
đã nạp 20,000đ
No Bi Ta
đã nạp 20,000đ
Duy Khánh
đã nạp 20,000đ
Nguyễn Hạ Quyên
đã nạp 20,000đ
Lê toại
đã nạp 20,000đ
Trương Dương Kha
đã nạp 20,000đ
Dinh Vu Van
đã nạp 50,000đ
Hiep Tuan
đã nạp 20,000đ
Dinh Vu Van
đã nạp 10,000đ
Khiem Nguyen
đã nạp 10,000đ
Hữu Đức
đã nạp 50,000đ
Tên Không
đã nạp 10,000đ
Nguyễn Thành Thắng
đã nạp 20,000đ
Hoạt Văn Võ
đã nạp 10,000đ

Lịch sử nạp tiền

STT Loại thẻ Serial Mã thẻ Mệnh Giá Thời Gian Trạng Thái
ID #1Viettel 10003629413002514685477055186 20000019:11 2019-10-17 Nạp Thành Công